Abe Peettigrew

First Name & Middle Name: 
Abe

County:

Volume #: 
16
Record #: 
35
Last Name: 
Peettigrew
Date of Death / Notice / Obituary: 
1925